Reklama

IMAGIS (IMG): Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dn. 12 kwietnia 2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy), tj. o kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Reklama


W związku z tym zmianie uległa treść ust. 1 i 2 w § 9 Statutu Spółki, które obecnie posiadają następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 90/100) i dzieli się na:

a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,

c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,

f. 1.203.584 (milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,

g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,

h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).”


Treść zapisów ust. 1 i 2 w § 9 Statutu Spółki przed zmianą miała postać:


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) i dzieli się na:

a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,

c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,

f. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,

g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,

h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).”


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 punkt 5) oraz §4 ust. 2 punkt 2) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Berliński - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | 2016 r. | obniz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »