Reklama

JRHOLDING (JRH): Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 21 października 2014 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki. Zarząd JR INVEST S.A. informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

Reklama


Dotychczasowe brzmienie:


§ 3 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)PKD 68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

b)PKD 68.10.Z -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

c)PKD 68.32.Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

d)PKD 49.32.Z –działalność taksówek osobowych,

e)PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

f)PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-mieszkalnych,

g)PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

h)PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,

i)PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych,

j)PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

k)PKD 43.29.Z –wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

I)PKD 43.31.Z -tynkowanie

ł)PKD 43.32.Z -zakładanie stolarki budowlanej,

m)PKD 43.33.Z -posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

n)PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie,

o)PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

p)PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.”


§ 5 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji, podzielonych na serie:

-2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) złoty każda,

-1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

-607.367 (sześćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 607.367 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,

-143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 143.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”


§ 12 ust. 2 Statutu:

„Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”


Nowe brzmienie Statutu:


§ 3 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)PKD 68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

b)PKD 68.10.Z -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

c)PKD 68.32.Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

d)PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

e)PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

f)PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

g)PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,

h)PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych,

i)PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych,

i)PKD 43.29.Z -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

k)PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie,

l)PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

ł)PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.”


§ 5 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie:

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


§ 12 ust. 2 Statutu:

„Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”


Sąd umorzył na wniosek Emitenta postępowanie w zakresie określenia nowej wysokości kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie § 5 ust. 9 Statutu, który ma zostać zmieniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Jr. | sąd rejonowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »