Reklama

IBSM (IBS): Zakończenie subskrypcji Akcji serii E - raport 17

Zarząd Platinum Properties Group S.A. ("Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii E Emitenta przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Reklama


W związku z powyższym Zarząd Platinum Properties Group S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Subskrypcja w Transzy Detalicznej: 4-15 marca 2013 r.

Subskrypcja w Transzy Dużych Inwestorów: 4-18 marca 2013 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych - 19 marca 2013 r.


3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) sztuk


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy)


7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na Akcje serii E:

- w Transzy Małych Inwestorów: 327

- w Transzy dużych Inwestorów: 1


8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono Akcje serii E:

- w Transzy Małych Inwestorów: 327

- w Transzy dużych Inwestorów: 1


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


10. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży


7.529.462,85 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 85/100)


11. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 677.765 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) netto, w tym koszty:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 285.000 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto,

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (słownie: zero złotych) netto,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -142.529 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) netto,

d) promocji oferty - 250.236 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych) netto.


Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:


Zgodnie z postanowieniami MSR 1 oraz MSR 32, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii E w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.


12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wynosi po zaokrągleniu 0,03 zł (słownie: trzy grosze) nettoOsoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Wiceprezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »