FMG (FMG): Zakończenie subskrypcji akcji serii E - raport 26

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji otwartej akcji serii E Spółki, prowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 17 września 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 marca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 3 czerwca 2014 roku.


2. Data przydziału akcji:

Reklama

5 czerwca 2014 roku.


3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) nie dokonano redukcji.

W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) nie dokonano redukcji.


5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Łącznie złożono zapisy na 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje.

W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano zapisów na 1.465.000 akcji serii E.

W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano zapisów 751.102 akcji serii E.


6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie przydzielono 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje.

W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano przydziału 1.465.000 akcji serii E.

W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano przydziału 751.102 akcji serii E.


7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje złożyło 5 podmiotów.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje złożyło 216 osób.


9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 5 podmiotom.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 216 osobom.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość subskrypcji wyniosła 4.764.619,30 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy).


12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły 584.493,71 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) ? 184.703,20 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów ? nie wystąpiły;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 326.013,01 zł;

d) promocji oferty ? 73.777,50 zł;


Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego.


13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii E wynosi 0,26 zł


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
Mark Montoya - Członek Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: tele

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »