OPTIGIS (OPI): Zawarcie istotnych umów - raport 38

Zarząd Spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. Spółka zawarła ze spółką Magna Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Magna”) Umowę w sprawie spłaty zadłużenia, której przedmiotem jest uregulowanie zasad spłaty przez Spółkę zadłużenia finansowego wynikającego z niżej wskazanych wierzytelności bankowych nabytych przez Magnę od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, które to wierzytelności zabezpieczone są m.in. hipotekami ustanowionymi na należących do Imagis nieruchomościach położonych w Cząstkowie Polskim.

Reklama


Stosownie do postanowień Umowy w sprawie spłaty zadłużenia, Magna zobowiązała się, że w terminie dwunastu miesięcy od dnia ustanowienia przez Spółkę zabezpieczeń opisanych poniżej nie będzie podejmowała jakichkolwiek działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia z majątku Spółki następujących wierzytelności:

1. nabytych przez Magnę od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu umowy o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz umowy o kredyt inwestycyjny zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A.,

2. nabytych przez Magnę od Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu umowy o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy GPS Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie a Bankiem Zachodnim WBK S.A., zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Spółkę,

3. nabytych przez Magnę od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny, który to dług został przejęty uprzednio przez Spółkę oraz GPS Konsorcjum Sp. z o.o.

przy czym nabycie tych wierzytelności przez Magnę nastąpi z momentem wpisania Magny jako wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające wierzytelności, na podstawie wniosków złożonych w dniu dzisiejszym (wpisy te skuteczne będą z mocą wsteczną od dnia złożenia wniosków). W okresie trwania zobowiązania Magny powyższe wierzytelności pozostaną niewymagalne, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Spółka stanie się wierzycielem Magny lub następcy prawnego Magny. 12-miesięczny okres zobowiązania może ulec skróceniu w przypadkach wskazanych w Umowie w sprawie spłaty zadłużenia, w tym w szczególności w przypadku gdy ujawni się istotna okoliczność mająca lub mogąca mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, w szczególności na jej zdolność wykonywania zobowiązań pieniężnych.


W okresie trwania zobowiązania Magny od wierzytelności wskazanych powyżej naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia zawarcia umowy) + 3,00% w skali roku.


W związku z powyższym, na rzecz Magny ustanawiane są przez Imagis dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w postaci:

1. zastaw cywilny oraz zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach posiadanych przez Imagis w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

2. weksel in blanco z deklaracją wekslową ustalającą warunki wypełnienia weksla.


Na podstawie Umowy zastawu cywilnego oraz zastawu rejestrowego na akcjach Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie (o której wzmianka została zawarta powyżej), podpisanej w dniu 9 grudnia 2015 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą i dłużnikiem a Magną jako zastawnikiem, Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy (a do czasu wpisu zastawu do rejestru zastawów zastaw cywilny) na 200.000 zwykłych imiennych akcji serii A w kapitale zakładowym spółki Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego Emapa S.A. Umowa zastawu przewiduje standardowe sposoby zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu, takie jak zaspokojenie według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność zastawnika oraz poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.


Zawarcie ww. umów jest istotnym elementem prowadzonej restrukturyzacji zadłużenia oraz alokacji aktywów Grupy Imagis S.A. Osiągnięte z wierzycielami porozumienie pozwoli na rozwój działalności w segmencie GIS i systemów nawigacji oraz ograniczenie negatywnego wpływu ryzyk wciąż ciążących na Imagis S.A. na bieżące przychody operacyjne spółek Grupy Kapitałowej. Spółka będzie kontynuowała działania w celu pozyskania źródeł spłaty zadłużenia.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Berliński - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »