Reklama

ZWG (ZWG): Zmiany Programu emisji obligacji, emisji obligacji serii A oraz w sprawie przydziału obligacji serii A - raport 35

Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: Spółka, Emitent), po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję obligacji przez ZWG S.A, wyrażonej w uchwale nr 7/20130603 z dnia 03 czerwca 2013 r., podjął uchwały dotyczące zmian zasad Programu Emisji Obligacji oraz emisji Obligacji serii A.


Emitent postanowił zmienić zasady Programu Emisji Obligacji w następujący sposób:

a) Emitent w ramach Programu Emisji Obligacji (zwanego dalej "Programem") wyemituje nie więcej niż 100.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda (zwanych dalej "Obligacjami").

Reklama

b) Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach programu nie może przekroczyć 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

c) Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

d) Obligacje mogą być zabezpieczone w dowolnej formie jak również nie posiadać zabezpieczenia.

e) Obligacje nie będą miały charakteru Obligacji zamiennych na akcje.

f) Obligacje będą oferowane w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.

g ) Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym cel danej emisji i oprocentowanie Obligacji zostaną określone przez Zarząd w Warunkach emisji Obligacji poszczególnych serii emitowanych przez Spółkę.


Z związku z podjętą uchwałą w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji, Emitent podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, postanawiając :

a) Wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji 10.000 (dziesięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, nie mających formy dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami"), o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla trzymiesięcznych depozytów, powiększonej o marżę, o maksymalnym terminie wykupu do 36 (trzydzieści sześć) miesięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji.

b) Zaoferować objęcie wszystkich emitowanych Obligacji - po cenie nominalnej w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o Obligacjach


Zarząd ZWG S.A. jednocześnie informuje, iż w dniu 6 września 2013 r. objęta została emisja zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, emitowanych przez Spółkę, nie mających formy dokumentu.

Celem emisji jest nabycie akcji spółki z branży przemysłowej.

Termin wykupu: 06.09.2016


Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Sutkowski - Prezes Zarządu
Edward Brzózko - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »