Reklama

IMAGIS (IMG): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402'1 par. 1 i 2 ksh i art. 402'2 ksh zwołuje na dzień 30.06.2015 roku, na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki,

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;

g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 

2014 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Berliński - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »