Reklama

APLITT (API): Emisja obligacji.

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Emitent") w związku z podjętą 9 sierpnia 2010 roku uchwałą Zarządu Emitenta, dotyczącą otwarcia trzyletniego Programu Emisji Obligacji, zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2010 roku wyemitował pierwszą transzę obligacji nie dopuszczonych do obrotu publicznego, nominowanych w złotych, z terminem wykupu 16 lutego 2011 r. na poniższych warunkach:

1. Celem emisji jest spłata zadłużenia związanego z emisją Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych.

2. Wyemitowanie obligacje są obligacjami na okaziciela.

3. Liczba wyemitowanych obligacji: 25 szt.

4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 000 PLN; cena emisyjna [minimalna] wynosi 973 572 PLN.

Łączna wartość nominalna wyemitowanej transzy wynosi 25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania.

Obligacje przydzielono Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (dalej: "KSKOK"), której Emitent zapłaci w dniu wykupu za każdą obligację należność główną równą 1 000 000 PLN. Jeżeli jednak dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata należności głównej nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Po dniu wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty do zapłaty, KSKOK będzie uprawniona do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 3 poz. 16) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.

6. Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 93 036 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych) - stan zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. Zobowiązania Emitenta szacowane na dzień wykupu obligacji, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z obligacji, wynoszą łącznie 108 000 tys. PLN (słownie: sto osiem milionów złotych).

8. Emisja obligacji związana jest z programem dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gotówki na zasilanie sieci bankomatów obsługiwanych przez Emitenta. W ocenie Emitenta nie ma zagrożenia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

9. Warunki emisji obligacji nie przewidują świadczenia niepieniężnego wynikającego z obligacji.

10. Obligacje nie są zabezpieczone, zatem nie ustanowiono hipoteki ani zastawu jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.

11. Warunki emisji obligacji nie przewidują zamiany na akcje.

12. Warunki emisji obligacji nie przewidują prawa pierwszeństwa nabycia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11, w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: skok | emisja | Raport bieżący | obligacje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »