Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o liczbie zapisów złożonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. - raport 82

Raport bieżący nr 82/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że według danych otrzymanych w dniu 17 sierpnia 2011 roku od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. ("ZCh Police") uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w ZCh Police ("Wezwanie"), zapisami złożonymi w Wezwaniu do godz. 16:00 dnia 16 sierpnia 2011 roku objętych zostało 56.191.155 akcji ZCh Police, uprawniających łącznie do 56.191.155 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 74,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police.

Reklama

W związku z powyższym, na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r. Nr 207, poz. 1729, ze zm.), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że ziścił się warunek, o którym mowa w pkt 6 Wezwania, tj. na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmują nie mniej niż 38.250.000 akcji ZCh Police, uprawniających łącznie do wykonywania 38.250.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 51,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police, po osiągnięciu których Spółka zobowiązała się do nabycia akcji w Wezwaniu.

Nabycie przez Spółkę 49.500.000 akcji ZCh Police, uprawniających łącznie do 49.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police, zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji, na warunkach i w terminie określonym w Wezwaniu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r. Nr 207, poz. 1729, ze zm.)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »