Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o podpisaniu umowy przez MSP na lock-up akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa - raport 55

Raport bieżący nr 55/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszony został komunikat o następującej treści:

"MSP PODPISAŁO UMOWĘ NA LOCK-UP AKCJI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

14 lipca 2011 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę z DM PKO BP S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A., jako Menedżerami oferty publicznej akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("ZAT"), na 180-dniowy lock-up na akcje ZAT od dnia rozpoczęcia notowań na GPW jednostkowych praw poboru na akcje serii C tej spółki.

Reklama

MSP zobowiązało się, że w ciągu 180 dni od rozpoczęcia notowań na GPW jednostkowych praw poboru na akcje serii C ZAT, nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody DM PKO BP oraz IPOPEMA, rozporządzał posiadanymi przez siebie akcjami spółki, w tym m.in.: sprzedawał, zastawiał, zawierał umów w sprawie sprzedaży, udzielał opcji lub zawierał transakcji typu swap. Zobowiązanie to nie obejmuje zbycia wszystkich lub części jednostkowych praw poboru akcji serii C przysługujących Skarbowi Państwa w związku z posiadaniem akcji ZAT.

Ponadto, Skarb Państwa zobowiązał się również, że w tym samym okresie nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego ZAT poprzez emisję nowych akcji lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje ZAT; ani nie zbędzie, nie zezwoli na zbycie lub nie upoważni do zbycia akcji ZAT posiadanych przez niego, bez uprzedniej pisemnej zgody DM PKO BP oraz IPOPEMA."

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »