Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o publikacji komunikatu dotyczącego prywatyzacji sektora chemicznego na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa - raport 49

Raport bieżący nr 49/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym informuje, że w dniu 7 lipca 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszony został komunikat o następującej treści:

"PRYWATYZACJA SEKTORA CHEMICZNEGO

Ministerstwo Skarbu Państwa odpowie na wezwanie na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. Równocześnie MSP zdecydowało o sprzedaży praw poboru akcji nowej emisji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., a w przypadku gdy inwestorzy nie zakupią wszystkich oferowanych praw poboru po satysfakcjonującej cenie, MSP rozważy objęcie przysługujących mu akcji serii C. Ponadto, Ministerstwo Skarbu prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. na rzecz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Reklama

MSP odpowie na wezwanie ogłoszone 15 czerwca br. przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. MSP, po przeanalizowaniu zaoferowanej w wezwaniu ceny oraz wzięciu pod uwagę innych aspektów, w tym sytuacji wewnętrznej obu spółek, ocenę rynku i osiągnięcie efektów synergii podnoszących wartość oraz konkurencyjność powstałej w ten sposób grupy kapitałowej, złoży zapis na sprzedaż 44 556 840 należących do Skarbu Państwa akcji ZCh "Police" S.A., stanowiących 59,41% kapitału zakładowego tej spółki.

Równocześnie, MSP prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. (40,88%) na rzecz większościowego akcjonariusza, którym jest ZAT S.A. Intencją MSP jest niezwłoczne zamknięcie transakcji.

Ponadto, w związku z emisją 24 999 023 akcji serii C przez ZAT S.A. w drodze oferty publicznej i wynikającym z tego prawem poboru, MSP zamierza zbyć wszystkie przysługujące mu prawa poboru w liczbie 20 549 000. W przypadku, gdy MSP nie sprzeda wszystkich praw poboru po satysfakcjonującej cenie, rozważy możliwość objęcia akcji. Prowadzącym księgę popytu w imieniu Skarbu Państwa będzie ING Securities S.A.

Sprzyjająca koniunktura w branży chemicznej to właściwy moment na kolejne zmiany w tym sektorze. Tak prowadzony proces konsolidacji jest przygotowaniem do pełnej prywatyzacji tej części sektora chemicznego - powiedział Minister Grad."

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu
Witold Szczypiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »