Reklama

REINHOLD (RHD): Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/Information on conclusion of Agreement on repayment of amounts due

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹ�Äťce i okresowe

Rada Dyrektorów Spółki Reinhold Polska AB ("Reinhold") niniejszym informuje, że 24 kwietnia 2012 roku spółka zależna - Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawarła z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Porozumienie dotyczące spłaty należności ("Porozumienie"). Porozumienie dotyczy wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z umów o kredyt inwestycyjny z późniejszymi zmianami na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną kwotę 64.376.868,69 PLN oraz umową o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału z zakupu nieruchomości wraz z późniejszymi zmianami i umowami o kredyt inwestycyjny na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną kwotę 10.251.209,05 PLN i ustala zasady spłaty tych wierzytelności przez Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strony Porozumienia ustaliły, że spłata wierzytelności Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. nastąpi na następujących warunkach:

a) Do dnia 15 czerwca 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty 2.500.000,00 PLN;

b) Do dnia 15 września 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty 2.500.000,00 PLN;

c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty 13.900.000,00 PLN.

Wszystkie wyżej wymienione spłaty zostaną przeznaczone przez Bank Zachodni WBK S.A. na spłatę kwoty kapitału kredytu w wysokości 50.800.000,00 PLN.

Bank Zachodni WBK S.A. w dniu zawarcia Porozumienia zwolnił Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z długu wynikającego z tytułu wymagalnych odsetek za opóźnienia wynikające z łączących Strony umów kredytowych naliczonych za okres od dnia 16 października 2010 roku do dnia podpisania Porozumienia w łącznej wysokości 15.436.698,58 PLN.

Strony zgodnie oświadczyły, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. pozostały w mocy.

Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 30 kwietnia 2012 roku przeleje na Bank Zachodni WBK S.A. wszystkie obowiązujące i przyszłe wierzytelności przysługujące mu z tytułu umów najmu powierzchni biurowej i handlowej przeznaczonej do wynajęcia w budynku biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach.

Od dnia zawarcia Porozumienia kwota kapitału kredytu w wysokości 50.800.000,00 PLN i 8.100.000,00 PLN podlega oprocentowaniu według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 3,5 punktu procentowego i na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 8,21% w stosunku rocznym.

Odsetki należne za okres obowiązywania Porozumienia płatne są jednorazowo w dniu 31 grudnia 2012 roku.

W okresie obowiązywania Porozumienia Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do realizacji dodatkowych zobowiązań, w szczególności:

a) W okresie do dnia 20 grudnia 2012 roku podejmie działania dotyczące spłaty wierzytelności w drodze refinansowania przez inny bank czy instytucję finansową lub ze środków pozyskanych z innych źródeł;

b) W okresie od dnia 20 grudnia 2012 roku będzie aktywnie prowadzić działania zmierzające do wynajęcia całkowitej powierzchni biurowej i handlowej po stawkach rynkowych oraz akceptowalnych przez Bank Zachodni WBK S.A. w budynku biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach;

c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku zobowiązuje się sprzedać za zgodą Banku Zachodniego WBK S.A. nieruchomość stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działek o numerach 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138;

d) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sprzeda nieruchomość gruntową składającą się z działek o numerach 1/173, 1/169, 1/17, 1/20, 1/171 położoną w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 68.

Po obniżeniu łącznej kwoty kapitału wierzytelności należnych Bankowi Zachodniemu WBK S.A. od Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 40.000.000,00 PLN oraz spełnieniu warunku pełnej komercjalizacji na warunkach rynkowych budynku Reinhold Center, Bank Zachodni WBK S.A. odstąpi od zabezpieczenia umów kredytowych na łączną kwotę 64.376.868,69 PLN w postaci gwarancji na kwotę 32.000.000,00 PLN udzielonej przez Reinhold i zawrze z Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością docelowe porozumienie restrukturyzacyjne na uzgodnionych wspólnie przez Strony warunkach.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Powyższe Porozumienie spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Reinhold.
Waldemar Tevnell - Przewodniczący Rady Dyrektorów

Dowiedz się więcej na temat: porozumienia | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »