Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A.

Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2013 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka informację na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zwiększeniu udziału spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) ("Pola"), zależnej od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zwiększenie udziałów w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku otrzymania w dniu 7 lutego 2013 roku przez Pola od spółki Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów ("Pełnomocnictwo").

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa, Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał bezpośrednio, ani przez inne niż Pola podmioty zależne, akcji Spółki.

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa Pola posiadała 154.204.296 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 44,27% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje uprawniały do 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składał się z:

a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po otrzymaniu Pełnomocnictwa Pola, spółka zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte Pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składa się z:

a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, iż nie posiada bezpośrednio, ani też przez inne niż Pola podmioty zależne akcji Spółki.
Dominik Libicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Cyfrowy Polsat SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »