Reklama

TESGAS (TSG): Kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz 11/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Włodzimierza Kocika o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki:

Reklama

Pana Zygmunta Bączyka,

Pana Piotra Stobieckiego,

Pana Tomasza Skoczyńskiego,

Pana Mariusza Mirka,

Pani Elżbiety Kocik.

Emitent przypomina, iż powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Zygmunta Bączyka:

Pan Zygmunt Bączyk posiada wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, jest Absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Wiertniczy. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów w zakresie Transportu i użytkowania paliw gazowych oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Pan Zygmunt Bączyk pracował w latach 1961-1966 w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu na stanowisku Monter Instalacji. Następnie, w latach 1966-2007 pracował w Wielkopolskim Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu kolejno: na stanowisku Inspektora Sieci, Mistrz sieci, specjalista ds. sieci gazowej, zastępca kierownika rejonu gazowniczego Poznań, kierownik rejonu gazowniczego Poznań.

Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w spółce Mora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Dyrektor Techniczny. Od 2010 roku jest zatrudniony w Spółce Avrio Media Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. technicznych. Od roku 2003 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki), a następnie TESGAS S.A. jako członek Rady Nadzorczej. Pan Zygmunt Bączyk nie spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Piotra Stobieckiego:

Pan Piotr Stobiecki posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od dwudziestu pięciu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował jako asystent i adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Obecnie pełni rolę wykładowcy.

W latach 2001- 2005 pracował w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. w departamencie Audytu w Poznaniu.

W roku 2003 objął funkcję Dyrektora Audytu Biura w Warszawie, za którego rozwój był odpowiedzialny. Od września 2005 do marca 2011 roku pracował na stanowisku partnera zarządzającego w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój i strategię firmy.

Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce CMT Advisory Sp. z o.o., wyspecjalizowanej w doradztwie transakcyjnym.

Oprócz wsparcia w realizacji procesów fuzji i przejęć, CMT Advisory świadczy usługi związane z rynkiem kapitałowym, restrukturyzacjami i przekształceniami, wycenami, pozyskiwaniem finansowania oraz cenami transferowymi.

Od 2014 roku do chwili obecnej sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółce Katharsis Zarządzanie Sp. z o.o., zarządzającej aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. W ramach prowadzonej działalności fundusz inwestuje w małe i średnie polskie spółki oraz nieruchomości komercyjne, wspierając je w zakresie strategii i planów rozwojowych. Pan Piotr Stobiecki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem kapitałowym. Przez kilkanaście był wykładowcą Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie S.A. Podczas pracy zawodowej prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów z zakresu fuzji i przejęć. Jest Ekspertem w Instytucie Biznesu Rodzinnego, który wspiera polskie firmy rodzinne. Pan Piotr Stobiecki historycznie zasiadał w radach nadzorczych kilku dużych podmiotów notowanych na GPW S.A. w Warszawie. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Masspol Sp. z o.o. oraz PKS Olsztyn S.A.

Od roku 2012 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Stobiecki spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Tomasza Skoczyńskiego:

Tomasz Skoczyński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziału Prawa i Administracji Kierunek Prawo. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Tomasz Skoczyński posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny, aktualnie będąc partnerem zarządzającym w Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, kompleksowej obsłudze kontraktów budowlanych oraz inwestycji infrastrukturalnych, a także obsłudze sporów sądowych jak i arbitrażowanych. Ponadto zawodowo zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, posiadając tytuł doradcy restrukturyzacyjnego.

Tomasz Skoczyński był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym także z branży budowlanej.

Od 2017 roku do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej.

Tomasz Skoczyński spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym stopniu powiązaniu ze spółką.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Mariusza Mirka:

Pan Mariusz Mirek posiada wykształcenie wyższe, tytuł magistra inżyniera budownictwa, uzyskany na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska, uzyskany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie inżynierii gazownictwa.

W roku 2013 ukończył studia menedżerskie Executive MBA organizowane prze Gdańską Fundację Menedżerów, Uniwersytet Gdański i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, jako instytucję walidującą, i uzyskał dyplom Master of Business Administration.

Ukończył kurs organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.

Pan Mariusz Mirek w latach 1994-2016 pracował w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. i jej poprzednikach prawnych, pokonując całą ścieżkę zawodową od Pracownika Technicznego, przez Specjalistę ds. Sieci Gazowej, Kierownika Technicznego, Kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji, Dyrektora Biura Transportu Gazu, Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, do Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.

Od roku 2016 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą TEHO Biuro Inwestycyjne, specjalizującą się w doradztwie technicznym w zakresie inżynierii.

Pan Mariusz Mirek spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pani Elżbiety Kocik:

Elżbieta Kocik jest absolwentką Liceum Ekonomicznego im. St. Staszica w Poznaniu. Posiada tytuł Technika Ekonomisty o specjalności: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.

W latach 1988-1989 pracowała jako stażystka oraz referent w Dziale Organizacji i Sprzedaży Usług Socjalnych w Okręgowej Handlowo-Usługowej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM” w Poznaniu.

Od roku 1989 do 1994 była zatrudniona w Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) - na stanowisku księgowej. Następnie do sierpnia 2002 roku zajmowała się rozliczeniami międzybankowymi oraz sprawozdawczością jako inspektor w dziale Informatycznym BGŻ.

Od 2002 roku jest zatrudniona w firmie Stal Warsztat Sp. jawna (poprzednik prawny Stal Warsztat Sp. z o.o.) a następnie Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku księgowej. Pani Elżbieta Kocik zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółki od ponad 15 lat. W jej zakres obowiązków wchodzi również koordynacja działań administracyjnych Stal Warsztat.

Pani Elżbieta Kocik jest żoną większościowego akcjonariusza Włodzimierza Kocika.

Elżbieta Kocik nie spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-21Wodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-06-21Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »