Reklama

KCI (KCI): KCI SA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane dotyczące śródrocznego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.*) *)
Przychody i zyski86 413 83 624 20 056 19 660
Zysk (strata) przed opodatkowaniem15 409 6 536 3 576 1 537
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej14 257 4 612 3 309 1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 859 5 975 3 449 1 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 842 1 342 -1 356 316
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 641 -11 613 -2 238 -2 730
Przepływy pieniężne netto, razem-624 -4 296 -145 -1 010
Aktywa razem396 791 394 699 90 724 91 790
Zobowiązania i rezerwy razem77 012 99 479 17 608 23 135
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej288 110 270 268 65 875 62 853
Kapitał podstawowy57 609 57 609 13 172 13 397
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)4,66 4,30 1,07 1,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)4,66 4,30 1,07 1,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,21 0,07 0,05 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,21 0,07 0,05 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.*) *)
Przychody i zyski9 460 5 830 2 196 1 371
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 335 1 575 1 470 370
Zysk (strata) netto 6 784 874 1 575 205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 265 -1 652 758 -388
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 039 2 593 -473 610
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 235 -4 952 -287 -1 164
Przepływy pieniężne netto, razem-9 -4 011 -2 -943
Aktywa razem415 363 430 198 94 971 100 046
Zobowiązania i rezerwy razem27 173 45 761 6 213 10 642
Kapitał własny (aktywa netto) 388 190 384 437 88 758 89 404
Kapitał podstawowy57 609 57 609 13 172 13 397
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,66 5,61 1,29 1,30
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,66 5,61 1,29 1,30
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,10 0,01 0,02 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,10 0,01 0,02 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »