Reklama

ELEMENTAL (EMT): Korekta raportów okresowych Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA - raport 56

Raport bieżący nr 56/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości, że dokonał korekty błędnej prezentacji niektórych pozycji przychodów i kosztów w opublikowanym w dniu 29 września 2017 roku skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze zakończone 30 czerwca 2017 roku (dalej jako "Sprawozdanie za I półrocze”), a w konsekwencji w opublikowanym w dniu 24 listopada 2017 roku śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres zakończony 30 września 2017 roku (dalej jako "Sprawozdanie za III kwartał”).

Reklama

Dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta, wartość wskaźników EBIT i EBITDA, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych zarówno w Sprawozdaniu za I półrocze, jak i Sprawozdaniu za III kwartał.

W Sprawozdaniu za I półrocze, w części B. dotyczącej śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w pozycji: "Przychody netto ze sprzedaży usług” za okres: "01.01-30.06.2017” omyłkowo wskazano kwotę: "677 318”, zamiast prawidłowej wartości: "680 812”, zaś w pozycji: "III. Usługi obce” za ten sam okres: "01.01.-30.06.2017” omyłkowo wskazano kwotę: "13 631”, zamiast prawidłowej wartości "17 125”.

W konsekwencji powyższego, w Sprawozdaniu za III kwartał, w części B. dotyczącej śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w pozycji: "Przychody netto ze sprzedaży usług” za okres: 01.07-30.09.2017 omyłkowo wskazano kwotę: "12 954”, zamiast prawidłowej wartości: "9 460”, zaś w pozycji: "III. Usługi obce” za ten sam okres kwotę 12 560 zamiast prawidłowej "9 066”.

Rozbieżność we wskazanych wyżej pozycjach, stanowi błąd techniczny nie wpływający na prezentację skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta, EBIT i EBITDA, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych. Po weryfikacji i ponownym przeliczeniu podanych wartości dokonana została korekta Sprawozdania za I półrocze w tabeli "Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat” na stronie 9 oraz odpowiednio korekta Sprawozdania za III kwartał w tabeli "Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat” na stronie 8. W związku z powyższym zmienione zostały również korespondujące noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA.

W kolejnych publikacjach w systemie ESPI, Zarząd Emitenta przekaże skorygowane raporty okresowe uwzględniające wyżej opisane zmiany.

Podstawa prawna:

1. art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639);

2. § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-30Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2017-11-30Anna KostroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »