Reklama

BOWIM (BOW): Nabycie akcji własnych przez Emitenta - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Bowim” S.A. (dalej: "Emitent" lub "Bowim") informuje, iż w dniu 15 maja 2015 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez Dom Maklerski dyspozycji przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 31.240 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 3.124 (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia cztery ) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,16% kapitału zakładowego Spółki, dających 31.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest Bowim, nabytych przez Bowim od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej: "Konsorcjum Stali”) za łączną cenę 315.524 zł, tj. po cenie 10,10 złotych za jedną akcję.

Reklama

Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali nastąpiło w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2014 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2014 ("Warunkowa Umowa Sprzedaży Akcji”). Nabycie akcji własnych Bowim stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali ("Aneks nr 4”).

Podstawę nabycia akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Bowim” S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 – "Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Celem nabycia akcji własnych w wyżej opisanym zakresie jest wykonanie przez Emitenta zobowiązań Emitenta wskazanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Akcji oraz Aneksie nr 4.

Łączna liczba wszystkich akcji własnych Bowim, po nabyciu wyżej opisanych akcji własnych wynosi 542.840 akcji o łącznej wartości nominalnej 54.284 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) zł, dających łącznie prawo do 542.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących łącznie 2,78% kapitału zakładowego Emitenta.

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

Raport nr 14/2015 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 11/2015 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 08/2015 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 06/2015 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 58/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 55/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 46/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 44/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 41/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 39/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 37/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 31/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa przez Bowim,

Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń,

Raport nr 8/2014 – Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę,

Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty,

Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r.,

Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych,

Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15Adam KidałaWiceprezes Zarządu
2015-05-15Jacek RożekWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »