Reklama

INTEGERPL (ITG): Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii INT0617. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii INT0617 spółki Integer.pl SA wyemitowanych w dniu 12 czerwca 2014 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLINTEG00037.

Poniżej treść ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII INT0617 SPÓŁKI INTEGER.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WYEMITOWANYCH W DNIU 12 CZERWCA 2014 ROKU ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POD KODEM ISIN PLINTEG00037 ("Obligacje”)

Reklama

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519) ("Emitent”), działając na podstawie punktu 2 lit. (a) do (f) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji, niniejszym zwołuje na dzień 31 sierpnia 2016 roku, godz. 15:00 Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Cybernetyki 21 w Warszawie (02 – 677 Warszawa).

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji w zakresie:

(a) wcześniejszego wykupu Obligacji;

(b) innych zmian.

7. Uchwały w sprawach różnych;

8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

II. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186)) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:

(i) udział w głosowaniu; oraz

(ii) zabierania głosu.

Jeden głos przypada na każde pełne 1 PLN wartości nominalnej niewykupionej Obligacji.

Szczegółowe postanowienia w zakresie przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy wskazane są w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-08Rafał BrzoskaPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »