Reklama

INTEGERPL (ITG): Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii INT0217 spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie, wyemitowanych w dniu 12 lutego 2016 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLINTEG00078 („Obligacje”). - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519) ("Emitent”), działając na podstawie punktu 2 lit. (a) do (e) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji oraz art. 51 i następne ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238) ("Ustawa o Obligacjach”), niniejszym zwołuje na dzień 22 września 2016 roku, godz. 17:00 Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Cybernetyki 21

Reklama

w Warszawie (02 – 677 Warszawa).

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały o zmianie Warunków Emisji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie:

(a) wcześniejszego wykupu Obligacji;

(b) innych zmian.

7. Uchwały w sprawach różnych;

8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zaświadczenia z ewidencji, o których mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o Obligacjach albo świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.), powinno zostać złożone w siedzibie Emitenta na co najmniej 7 przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

II. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.), dostarczonym co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186)) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:

(i) udział w głosowaniu; oraz

(ii) zabierania głosu.

Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Szczegółowe postanowienia w zakresie przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy wskazane są w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji, a także w Ustawie o Obligacjach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-31Rafał BrzoskaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »