Reklama

APLITT (API): Ogłoszenie Żądania przymusowego wykupu akcji Aplit S.A.

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Aplit S.A. (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. otrzymał za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie od Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: "Żądający Sprzedaży”, "Wykupujący”) informację, o żądaniu od pozostałych akcjonariuszy Spółki dokonania sprzedaży na rzecz Wykupującego wszystkich posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Przymusowy Wykup”, "Żądanie”).

Reklama

Wykupujący, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka, Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i SKOK Holding S.A.R.L. ("Strony”) zawarły porozumienie ("Porozumienie”), na skutek którego łącznie osiągnęły powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Wykupujący jako Strona Porozumienia uprawniony jest do żądania sprzedaży akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 1.781.215 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji Spółki reprezentujących 0,93% (dziewięćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje"), w tym 1.369.155 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela uprawniających łącznie do 1.369.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 412.060 (słownie: czterysta dwanaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji imiennych uprawniających łącznie do 412.060 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Każda z Akcji uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.369.155 akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu jest dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW"), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLTFSKK00015 ("Akcje Zdematerializowane"), a 412.060 akcji stanowią akcje niezdematerializowane imienne serii L ("Akcje Niezdematerializowane").

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.610.386,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 191.610.386 akcji.

Przymusowy wykup rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2017 roku. Dzień wykupu został ustalony na 20 lutego 2017 roku r., a cena wykupu wynosi 1,25 PLN (jeden złoty i 25/100) za jedną Akcję ("Cena Wykupu”). Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-01Tomasz KrasińskiPrezes Zarządu
2017-02-01Alicja Kuran-KawkaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »