Reklama

SOLAR (SOL): Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną – Solar Dystrybucja Sp. z o.o. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385070 (spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy, Akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia z spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000324776 (spółka Przejmowana), w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej na spółkę Solar Company S.A., jako spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy powyżej wskazanych podmiotów w dniu 31 sierpnia 2015 roku i opublikowanym w tym dniu na stronie internetowej spółki Solar Company S.A. (http://ri-solar-company.com.pl), w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w raporcie bieżącym nr 24/2015.

Reklama

Przedmiotowy Plan połączenia uwzględnia następujące istotne elementy:

1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej tj. Solar Dystrybucja Sp. z o.o. przez spółkę dominującą tj. Solar Company S.A. (ang. upstream merger).

2. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przejmującej oraz uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przejmowanej.

3. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki Przejmowanej. Wykreślenie spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.

5. W dniu połączenia spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Solar Company S.A. zajmuje się projektowaniem oraz detaliczną, a Solar Dystrybucja sp. z o.o. hurtową sprzedażą odzieży i akcesoriów marki Solar.

Celem połączenia spółek Solar Company S.A. oraz Solar Dystrybucja Sp. z o.o. jest realizacja strategii dynamicznego rozwoju poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz długookresowa optymalizacja kosztów funkcjonowania.

W związku z powyższym Zarząd Solar Company S.A. stoi na stanowisku, że połączenie tych spółek jest korzystne i całkowicie uzasadnione gospodarczo.

Jednocześnie Zarząd Solar Company S.A. informuje, że stosownie do art. 504 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 505 k.s.h., Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi planowanego połączenia Spółek, tj.:

1. Plan połączenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku;

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Solar Dystrybucja Sp. z o.o., dotyczących połączenia Spółek;

3. Ustalenie wartości majątku Solar Dystrybucja Sp. z o.o. na dzień 1.07.2015 r.;

4. Oświadczenia Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.07.2015 r., według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, odpowiednio w siedzibach Spółek uczestniczących w połączeniu (Solar Company S.A. – ul. Torowa 11, 61-315 Poznań oraz Solar Dystrybucja Sp. z o.o. – ul. Torowa 11, 61-315 Poznań).

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, począwszy od dnia 18.09.2015 r. do dnia 19.10.2015 r. włącznie.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem Akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 k.s.h. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-17 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »