HAWE (HWE): Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (RB-18/2016) - raport 18

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), informuje iż w dniu 4 marca 2016 roku na postawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany, na okres wspólnej kadencji, Pan Grzegorz Andrzej Dębowski.

Pan Grzegorz Andrzej Dębowski jest absolwentem nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów menadżerskich na Politechnice Łódzkiej. Ukończył Studium Dziennikarstwa Europejskiego w Natolinie. Posiada certyfikat z zarządzania PRINCE2 Foundation.

Reklama

Pan Grzegorz Andrzej Dębowski specjalizuje się w zakresie public relations, public affairs, networkingu oraz strategiach biznesowych.

Doświadczenie zawodowe:

- 2014 - obecnie - Wiceprezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju

- 2012 - obecnie - Prezes Towarzystwa Biznesowego Łódzkiego

- 2010 - obecnie - 8Bteam - Agencja Wizerunkowa

- 2011 - 2015 - dyrektor biura senatora prof. Michała Seweryńskiego

- 2009 - doradca Prezydenta Miasta Łodzi

Pan Grzegorz Andrzej Dębowski posiada także duże doświadczenie w działalności społecznej w wielu organizacjach patriotyczno-społecznych tj.: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Klub. im. Frycza Modrzewskiego, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Grzegorz Andrzej Dębowski:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych) oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;

- nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;

- są mu znane postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.)

§ 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, Nr 133)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-04Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu
2016-03-04Andrzej WitkowskiWiceprezesa Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »