RESBUD (RES): Projekty uchwał na WZA - raport 5

RESBUDS.A. przekazuje w projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2000 r.:

UCHWAŁA Nr 1/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.

Działając na podstawie art. 388 p.1 i art. 390 § 2 p.1 kh oraz art. 28 ust.1 p.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 1999 obejmujące :

Reklama

a) Bilans Spółki na 31.1.2.1999 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42.436.814,69 zł.

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.836.030,55 zł;

c) Informację dodatkową za rok 1999,

d) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 7.489,68 zł.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A.w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999 r.

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 kh oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Zysk netto za rok 1999 w kwocie 1.836.030,55 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A.w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

Działając na podstawie art. 390 § 2 p.3 kh oraz art. 28 ust. 1 p.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Zarządowi Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A.w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

Działając na podstawie art. 390 § 2 p.3 kh oraz art. 28 ust. 1 p.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1.

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. ....................

2. ....................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1.

Powołać na członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. ......................

2. ......................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PBPiO RESBUD S.A.w sprawie wniesienia aportem nieruchomości fabrycznych Spółki

Działając na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1.

Udzielić zgody na wniesienie aportu w postaci nieruchomości fabrycznych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, do RES-BET spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to spółce PBPiO RESBUD S.A posiada 50% udziałów.

§. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 7/2000 ZWZA

1. Część nieruchomości gruntowej wraz z budynkami i budowlami położonymi :

a) w Sanoku przy ul. Przemysłowej 2, KW Nr 30063 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku o wartości 26.069 zł. wraz z budynkami i budowlami o wartości 146.700 zł.

b) w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej 10, KW Nr 83697 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie o wartości 105.501 zł wraz z budynkami i budowlami o wartości 268.382 zł w tym :

- obudowa betoniarni o wartości 26.792 zł

- skład kruszywa z zasiekami o wartości 57.607 zł

- wodociąg o wartości 6.077 zł

- rurociąg pary o wartości 6.077 zł

- estakada stalowa o wartości 14.989 zł

- osadnik ścieków i błota o wartości 8.647 zł

- oświetlenie terenu o wartości 7.074zł

- ogrodzenie terenu o wartości 23.685 zł

- drogi i place o wartości 107.666 zł

- wymiennik ciepła z obudową o wartości 4.105 zł

- zasilanie elektryczne o wartości 5.663 zł

c) w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 2, KW Nr 16692 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Mielcu o wartości 212.427 zł wraz z budynkami i budowlami o wartości 581.765 zł. w tym :

- obudowa betoniarni o wartości 38.930 zł

- skład kruszywa z zasiekami o wartości 272.965 zł

- wodociąg o wartości 6.892 zł

- rurociąg pary o wartości 2.762 zł

- zasilanie elektryczne o wartości 2.986 zł

- kan. deszczowa o wartości 27.988 zł

- wiata na zbiornik wody o wartości 1.931 zł

- budynek szatni o wartości 10.622 zł

- magazyn stalowy o wartości 475 zł

- drogi i place z płyt drogowych o wartości 66.851 zł

- drogi i place wewn. o wartości 59.000 zł

- osadnik błota i cementu o wartości 2.140 zł

- oświetlenie terenu o wartości 10.890 zł

- ogrodzenie terenu o wartości 20.011 zł

- budynek kotłowni o wartości 29.726 zł

- zasieki na węgiel o wartości 8.437 zł

- zasieki na lepik, żużel o wartości 5.352 zł

- instalacja podgrzewana kruszywa o wartości 13.807 zł

d) w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13, KW Nr 45987 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Krośnie o wartości 40.300 zł wraz z budynkami i budowlami o wartości 243.241 zł.

- skład kruszywa z zasiekami o wartości 118.048 zł

- wodociąg zasilający o wartości 15.058 zł

- kanalizacja deszczowa z rur betonowych o wartości 18.199 zł

- wiata stalowa o wartości 7.910 zł

- drogi i place wewnętrzne o wartości 59.374 zł

- osadnik błota, cementu o wartości 6.223 zł

- oświetlenie terenu o wartości 9.996 zł

- ogrodzenie terenu o wartości 1.708 zł

e) w Gorlicach przy ul. Bieckiej 35, KW Nr 39366 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Gorlicach o wartości 74.956 zł wraz z budynkami i budowlami o wartości 156.165 zł.

- skład kruszywa z zasiekami o wartości 85.386 zł

- wodociąg zasilający o wartości 8.040 zł

- zasilanie elektryczne o wartości 2.574 zł

- wiata stalowa o wartości 6.332 zł

- drogi i place wewnętrzne o wartości 37.787 zł

- ogrodzenie terenu o wartości 16.086 zł

Numery działek oraz ich powierzchnie zostaną określone po ich wydzieleniu i uzyskaniu ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości wydawanej przez organy administracji.

2. Całość nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej Gniewczynie Łańcuckiej k/Przeworska KW 3047 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Przeworsku wraz z budynkami i budowlami o wartości 454.216 zł w tym :

- obudowa betoniarni o wartości 34.445 zł

- skład kruszywa o wartości 72.134 zł

- wodociąg o wartości 35.072 zł

- instalacja pary o wartości 3.452 zł

- zasilanie elektryczne o wartości 2.606 zł

- szambo bezodpływowe i kan. sanit. o wartości 10.673 zł

- wiata stalowa o wartości 48.027 zł

- drogi i place o wartości 81.189 zł

- osadnik ścieków o wartości 9.966 zł

- oświetlenie terenu o wartości 18.454 zł

- ogrodzenie terenu o wartości 25.549 zł

- inst. grzewcza kruszywa o wartości 14.049 zł

- kontener socjalno - biurowy o wartości 9.191 zł

Numery działek oraz powierzchnia po zakończeniu postępowania geodezyjnego prowadzonego przez Fabrykę Wagonów S.A. Gniewczyna.

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »