Reklama

ARCUS (ARC): Raport półroczny ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze/2015
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży produktów50 42484 703115 10020 489
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 508-2 470-344-598
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 267-2 853-517-690
Zysk (strata) netto z konsolidacji-1 953-2 643-446-639
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-1 696-1 697-387-411
EBITDA-193-1 122-44-271
Całkowite dochody ogółem-1 953-2 377-446-581
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej1 696-1431-387-352
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 644-14 804-375-3 581
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-269-62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 3735 868-5421 419
Zmiana stanu środków pieniężnych-4 042-8 927-923-2 159
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję)-0,230,23-0,05-0,06
stan na 30.06.2016stan na 31.12.2015stan na 30.06.2016stan na 31.12.2015
Aktywa razem87 434102 68419 75724 096
Zobowiązania długoterminowe8 8637 6502 0031 795
Zobowiązania krótkoterminowe33 01546 9697 46011 022
Kapitał własny45 55648 06510 29411 279
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej45 91647 90210 37511 241
Kapitał zakładowy732732165172
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję)6,276,541,421,54
DANE JEDNOSTKOWE
półrocze/2016półrocze/2015półrocze/2016półrocze/2015
Przychody ze sprzedaży 40 23971 7609 18617 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-646438-147106
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 296185-29645
Zysk (strata) netto-1 050150-24036
EBITDA2351 36354330
Całkowite dochody ogółem-1 050416-24095
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-607-10 633-139-2 572
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-484-3168-110-766
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 900-5 810-6621 405
Zmiana stanu środków pieniężnych-3 991-7 991-911-1 933
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję-0,140,02-0,030,00
stan na 30.06.2015stan na 31.12.2015stan na 30.06.2015stan na 31.12.2015
Aktywa razem101 841112 12423 01226 311
Zobowiązania długoterminowe8 2147 5491 8561 771
Zobowiązania krótkoterminowe27 82837 7276 2888 853
Kapitał własny65 79966 84914 86815 687
Kapitał zakładowy732732165172
Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję8,999,132,032,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »