Reklama

ATMGRUPA (ATG): Raport półroczny ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży85.800116.55019.31927.180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6.56115.5231.4773.620
Zysk (strata) brutto8.78320.1751.9784.705
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7.65117.6261.7234.111
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej7.65117.6261.7234.111
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego7.23617.4631.6294.072
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21.50822.6384.8435.279
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9.825)(6.109)(2.212)(1.425)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.349)(22.881)(.79)(5.336)
Przepływy pieniężne netto, razem11.334(6.352)2.552(1.481)
Aktywa razem 365.046357.60281.73984.102
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe100.346100.58722.46923.656
Zobowiązania długoterminowe 41.91842.6989.38610.042
Zobowiązania krótkoterminowe 58.42857.88913.08313.615
Kapitał własny 264.700257.01559.27060.446
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej263.422256.15258.98460.243
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8881.983
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0860,2070,0190,048
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0860,2070,0190,048
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,123,040,700,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,123,040,700,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,080,230,020,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,46604,2520
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,44134,2880
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży59.82581.01413.47018.893
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5.21014.5251.1733.387
Zysk (strata) brutto5.18214.4511.1673.370
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3.95713.107.8913.057
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej3.95713.107.8913.057
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14.84913.4753.3433.142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4.619)6.008(1.040)1.401
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.599)(19.967)(.135)(4.656)
Przepływy pieniężne netto, razem9.631(.484)2.169(.113)
Aktywa razem 258.552255.83457.89360.168
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe42.88844.1279.60310.378
Zobowiązania długoterminowe 14.92816.6553.3433.917
Zobowiązania krótkoterminowe 27.96027.4726.2616.461
Kapitał własny 215.664211.70748.29049.790
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8881.983
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)0000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0470,1550,0110,036
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0470,1550,0110,036
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,562,510,570,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,562,510,570,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,080,230,020,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,46604,2520
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,44134,2880
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »