Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Raport półroczny MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 299 706276 21869 89465 153
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów267 410238 81062 36256 330
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 63414 3892 0143 394
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
Zysk (strata) brutto7 4558 8771 7392 094
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej4 7015 6491 0961 332
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto4 7015 6491 0961 332
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące181814219
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej4 5205 5681 0541 313
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,040,010,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,040,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,040,010,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,040,010,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 838(8 642)429(2 038)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 146(1 440)267(340)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 9773 738927882
Przepływy pieniężne netto, razem6 961(6 344)1 623(1 496)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu21 29519 9655 0084 577
Stan na dzień:30.06.2019 r.31.12.2018 r.30.06.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa409 151373 36296 22686 828
Zobowiązania długoterminowe44 79441 17610 5359 576
Zobowiązania krótkoterminowe202 142174 15247 54040 500
Kapitał własny, w tym:162 215158 03438 15036 752
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki160 574156 04937 76436 290
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące1 6411 985386462
Kapitał podstawowy149 131149 13135 07334 682
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,081,050,250,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,081,050,250,24
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 26 22994 2116 11722 222
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów21 72983 1355 06719 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(2 027)360(473)85
Zysk (strata) brutto21 9784 6215 1251 090
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej21 6363 4005 046802
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto21 6363 4005 046802
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,150,020,030,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,150,020,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,150,020,030,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,150,020,030,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 539)1 975(1 991)466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 4954 5054 3131 063
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 685)(8 764)(2 725)(2 067)
Przepływy pieniężne netto, razem(1 729)(2 284)(403)(539)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu1 6822 721396624
Stan na dzień:30.06.2019 r.31.12.2018 r.30.06.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa190 027199 53844 69146 404
Zobowiązania długoterminowe27 19946 0406 39710 707
Zobowiązania krótkoterminowe56 63268 93813 31916 032
Kapitał własny106 19684 56024 97619 665
Kapitał akcyjny149 131149 13135 07334 682
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,710,570,170,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,710,570,170,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »