ALTUSTFI (ALI): Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 4 marca 2016 r. odpisu postanowienia o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie obniżenia zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki o kwotę 157.894,60 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 60/100) złote poprzez umorzenie 1.578.946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii G Spółki. Przedmiotowego wpisu dokonano z dniem 26 lutego 2016 r.

Reklama

Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 1.578.946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć).

Umorzone akcje stanowiły akcje własne Spółki, zgodnie z art. 364 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., "KSH”) Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych akcji własnych. Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 października 2015 r. Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Po rejestracji obniżenia zakładowego wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosi:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.833.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna

akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 65.830.000.

Na podstawie powołanego powyżej postanowienia w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd dokonał również rejestracji zmiany §6 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.990.894,60 (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 60 groszy) złote dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 1.578.946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Aktualna treść §6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.833.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące) złotych dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna

akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Jednocześnie Spółka informuje o przyjęciu w dniu 4 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w dniu 16 października 2015 roku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Tekst jednolity statutu, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) i 12), § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-04Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2016-03-04Jakub RybaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »