Reklama

ALTUSTFI (ALI): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - raport 6

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 81/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. o emisji akcji serii H ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka), które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej objętych akcji, Spółka informuje o uzyskaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wpisu dokonano z dniem 25 stycznia 2017 r. Podwyższenie zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej wyemitowanych akcji serii H, tj. 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) zł, w wyniku zarejestrowania emisji 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Reklama

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.893.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 66.430.000.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie umorzenia akcji własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, Spółka wskazuje, że na mocy niniejszej uchwały, została podjęta decyzja o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.341.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych) w drodze umorzenia 13.410.000 (trzynastu milionów czterystu dziesięciu tysięcy) akcji serii F Spółki. W dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka uzyskała informację o publikacji w dniu 23 stycznia 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia, wzywającego wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Publikacja ogłoszenia stanowi zgodnie z art. 456 § 1 ksh warunek umorzenia akcji Spółki.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-27Krzysztof MazurekCzłonek Zarządu
2017-01-27Andrzej LadkoCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »