Reklama

REINO (RNC): Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 20 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 19 lipca 2017 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

Reklama

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a) Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych,

b) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

c) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

d) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

e) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

f) Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych.”

Aktualne brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

b) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

c) Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

"2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na:

a) Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,

b) Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,

c) Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

d) Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”

Art. 2 ust. 2 Statutu Spółki został uchylony.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

"1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c) (Skreślony).

d) (Skreślony).

e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Aktualne brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c) (Skreślony).

d) (Skreślony).

e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-28Dominik DymeckiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »