Reklama

URSUS (URS): Rejestracja zmian statutu Spółki - raport 38

Raport bieżący nr 38/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z 27 lutego 2020 roku, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany w statucie Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 8/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafu nr 5 Statutu Spółki (rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki).

Reklama

Brzmienie § 5 Statutu Spółki przed zmianą:

"Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007):

1. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),

2. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (28.1),

3. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (28.2),

4. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.3),

5. produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (28.4),

6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (28.9),

7. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29),

8. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),

9. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),

10. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),

11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),

12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

14. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38),

15. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

16. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),

17. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),

18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),

19. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.3),

20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),

21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),

22. pozostały transport lądowy pasażerski (49.3),

23. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4),

24. magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10),

25. działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),

26. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),

27. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

28. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

29. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

31. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -

33. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

35. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

37. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

38. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

39. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

41. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

42. ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),

43. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).

Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”

Aktualne brzmienie § 5 Statutu po zmianie dokonanej ww. uchwałą NWZ i zarejestrowane przez Sąd:

"Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007):

1. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),

2. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (28.1),

3. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (28.2),

4. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.3),

5. produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (28.4),

6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (28.9),

7. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29),

8. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),

9. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),

10. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),

11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),

12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

14. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38),

15. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

16. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),

17. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),

18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),

19. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli (45.3),

20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),

21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),

22. pozostały transport lądowy pasażerski (49.3),

23. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4),

24. magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10),

25. działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),

26. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),

27. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

28. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

29. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

31. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -

33. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

35. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

37. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

38. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

39. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

41. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

42. ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),

43. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

44. produkcja autobusów (29.10.C),

45. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

46. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z),

47. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z),

48. leasing finansowy (64.91.Z),

49. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),

50. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),

51. produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z),

52. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z).

Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”

Emitent informuje jednocześnie, że aktualna treść jednolitego tekstu Statutu Spółki udostępniona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https:/www.ursus.com/files/imported/pages/Statut-URSUS-S.A.-27.02.2020.pdf .

Ww. rejestracja zmian Statutu nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Andrzej MłotekPrezes Zarządu
2020-05-22Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »