Reklama

POLWAX (PWX): Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym przez SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO zmian Statutu Spółki.

Reklama

Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 36/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści Statutu Polwax S.A. i obejmują zmianę dotychczasowej treści jego §13 ust.10 pkt.12, §13 ust.10 pkt.13, §13 ust.10 pkt.14 oraz §13 ust.10 pkt.19 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

§ 13 ust. 10 pkt 12 Statutu:

"wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 100.000,00 euro (słownie: sto tysięcy), z wyłączeniem czynności, którym przedmiotem jest:

a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,,

b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,

c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,

d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,

e) zakup surowców, półproduktów i usług związanych ze świadczeniem i sprzedażą usług laboratoryjnych,

f) sprzedaż usług laboratoryjnych,

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy działalności Spółki (nie dotyczy wydatków o charakterze inwestycyjnym).”

§ 13 ust. 10 pkt 13 Statutu:

"wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)”.

§ 13 ust. 10 pkt 14 Statutu:

"wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążonego majątku nie przekracza kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”

§ 13 ust. 10 pkt 19 Statutu:

"wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy o wartości przewyższającej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto;”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-28Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-07-28Jarosław Świć Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »