Reklama

CFI (CFI): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 25

Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 kwietnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałami nr od 3 do 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 marca 2013 roku, o których to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2013.

Reklama

W ramach uchwały nr 3 zmieniono Statut w ten sposób, że do dotychczasowej treści § 5 Statutu Spółki, dodano punkty od 63 do 96 o następującym brzmieniu:

"63. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z,

64. Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12.Z,

65. Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z,

66. Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z,

67. Wytwarzanie paliw gazowych - PKD 35.21.Z,

68. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,

69. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z,

70. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z,

71. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z,

72. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

73. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,

74. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z,

75. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z,

76. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z,

77. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z,

78. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z,

79. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z,

80. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z,

81. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

82. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z,

83. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z,

84. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z,

85. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z,

86. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z,

87. Transport rurociągami paliw gazowych - PKD 49.50.A,

88. Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B,

89. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,”

90. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,

92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z,

93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

94. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,

95. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z,

96. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z.”

W ramach uchwały nr 4 zmieniono Statut w ten sposób, że w § 12 ust. 3 Statutu Spółki, dodano zdanie:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje.”

oraz

w § 13 ust. 2 Statutu Spółki dodano zdanie:

"Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”

W ramach uchwały nr 5 zmieniono Statut w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki nadano brzmienie:

"Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba ze w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki brzmiało:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”

W ramach uchwały nr 6 zmieniono Statut w ten sposób, że po § 12 ust. 4 Statutu Spółki, dodano ustęp 4a o treści:

"W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu”

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-16Ireneusz RadaczyńskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »