Reklama

REINO (RNC): Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu strony internetowej Spółki - raport 39

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Graviton Capital S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r., ("Walne Zgromadzenie”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd”) w dniu 5 września 2018 r., rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez Walne Zgromadzenie. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie art. 3A Statutu, w następującym brzmieniu:

"Artykuł 3A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą

niż 1.237.500 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez

emisję nie więcej niż 1.546.875 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidzianego niniejszą uchwałą.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji”.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana na mocy uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Spółki. Nowy adres strony internetowej to: www.reinocapital.pl .

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 1) oraz pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-03Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »