Reklama

EKO (EKO): Stanowisko Zarządu EKO Holding S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez Gemma Investments Sp. z o.o. w dniu 8 października 2012 r. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EKO Holding S.A. ("Spółka") na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w Dokumencie Wezwania przez Gemma Investments Sp. z o.o. ("Wzywający") w dniu 9 października 2012 r. do zapisywania się na sprzedaż 48.616.605 (czterdzieści osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset pięć) akcji Spółki ("Wezwanie").

1. Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności

Z informacji zamieszczonych w Wezwaniu wynika, iż podmiot pośrednio kontrolujący Wzywającego jest zaangażowany w działalność grupy Żabka Polska, stanowiącą w opinii Zarządu działalność konkurencyjną wobec Spółki. Na podstawie informacji zamieszczonych w Wezwaniu, Zarząd nie jest w stanie ocenić jaki wpływ na interes Spółki i/lub na zatrudnienie w Spółce będzie miała okoliczność przytoczona powyżej w przypadku powodzenia Wezwania.

W dokumencie Wezwania nie zamieszczono innych niż wymienione powyżej informacji dotyczących strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki, a także jakichkolwiek informacji pozwalających na ocenę wpływu Wezwania na interes Spółki, wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności.

2. Zastrzeżenia

Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd dokonał analizy następujących zewnętrznych źródeł informacji i danych:

(i) Treści Wezwania

(ii) Cen rynkowych Akcji w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania

Za wyjątkiem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność ani adekwatność informacji, na podstawie, których niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało sformułowane. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie są w posiadaniu jakichkolwiek informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ("Ustawa o obrocie"), oraz według ich najlepszej wiedzy nie istnieją fakty dotyczące Spółki lub jej akcji, które są lub mogą być traktowane jako informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały ujawnione przez Spółkę, zgodnie z przepisami prawa.

3. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu

Cena ogłoszona w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z wymaganiami Art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. W szczególności cena za akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 3,97 PLN na akcję, obliczoną według kursów zamknięcia notowań.

W Raporcie bieżącym 50/2012 Zarząd wyraził stanowisko dotyczące ceny akcji w wezwaniu ogłoszonym w dniu 10 września 2012 roku przez Ecorse Investments Sp. z o.o.. Ponieważ cena akcji zaproponowana w Wezwaniu jest wyższa od ceny do której wcześniej odnosił się Zarząd, w opinii Zarządu cena akcji zaproponowana w Wezwaniu odpowiada ich wartości godziwej. Zarząd nie zasięgnął opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji w Wezwaniu.

Wyrażone stanowisko w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą Akcji na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospekcie emisyjnym opublikowanym przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje pozostają aktualne, w tym uzyskania indywidualnej porady lub rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Krzysztof Kruszelnicki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Eko Holding SA | R. | eko | oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »