GIGROUP (GIG): Ustanowienie hipoteki przez jednostkę zależną od Emitenta - raport 65

Raport bieżący nr 65/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 roku, powziął informację o ustanowieniu następujących hipotek na nieruchomościach, należących do jednostki zależnej Emitenta tj. spółki IT Kontrakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS 0000210937 (REGON: 933006411 i NIP 8992509595), posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł, jako użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej oraz właściciela budynku postawiony na tej nieruchomości, położonej we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego 13, o łącznym obszarze 0,0806 ha, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 8/46, dla której Sąd Rejonowy – dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00234517/6:

Reklama

1.Umownej hipoteki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do sumy 52.500.000,00 zł na nieruchomości tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 8/46, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00234517/6 oraz na prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwanego dalej również: "Kredytodawcą 1” bądź "Agentem”), Ujawniona w księgach rachunkowych wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych hipoteką wynosi 3.594.081,07 złotych brutto (3.160.212,72 złotych netto);

2. Umownej hipoteki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do sumy 52.500.000,00 zł na nieruchomości tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 8/46, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00234517/6 oraz na prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości na rzecz Bank Millennium S.A. (zwanego dalej również: "Kredytodawcą 2”) Ujawniona w księgach rachunkowych wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych hipoteką wynosi 3.594.081,07 złotych brutto (3.160.212,72 złotych netto);

3. Umownej hipoteki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do sumy 52.500.000,00 zł na nieruchomości tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 8/46, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00234517/6 oraz na prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości na rzecz Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.(zwanego dalej również: "Kredytodawcą 3”). Ujawniona w księgach rachunkowych wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych hipoteką wynosi 3.594.081,07 złotych brutto (3.160.212,72 złotych netto);

Ustanowienie powyższych hipotek nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 9 maja 2013 roku umowy Linii Kredytowej obejmującej Kredyt Refinansowy, Kredyt Obrotowy 1, Kredyt Obrotowy 2, Kredyt Obrotowy 3, o łącznej wartości 105.000.000 PLN, udzielanej Work Service S.A. przez BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., zwanych dalej łącznie również: "Kredytodawcami”, o czym Spółka informowała w dniu 10 maja 2013 roku (raport bieżący nr 42/2013). Cel ustanowienia hipotek, o których mowa w punktach od 1 do 3 raportu, stanowi zabezpieczenie przedmiotowej umowy. Emitent względem podmiotów, na rzecz których ustanowiono hipoteki wskazane w punktach od 1 do 3 raportu jest kredytobiorcą, natomiast BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. są kredytodawcami. Podmiot zależny – spółka IT Kontrakt sp. z o.o. jest poręczycielem umowy kredytowej z dnia 9 maja 2013 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę, w dniu hipoteki, o których mowa w punktach od 1 do 3 raportu zostały ustanowione w dniu 24 czerwca 2013 roku, postanowieniami wydanymi przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na skutek oświadczenia o ustanowieniu hipotek złożonego przez Zarząd spółki IT Kontrakt sp. z o.o, w dniu 13 maja 2013 roku w formie aktu notarialnego.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości w przypadku hipotek wskazanych w punktach od 1 do 3 raportu stanowi kryterium uznania, iż wartość hipoteki ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-04Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2013-07-04Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Work Service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »