GIGROUP (GIG): Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach o znacznej wartości - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 lutego 2016 r. informacji o ustanowieniu zastawów rejestrowych na aktywach o znacznej wartości posiadanych przez Emitenta.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie:

Postanowienia z dnia 03 lutego 2016 roku dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego na 8.418 udziałach o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział w spółce zależnej IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 210937). Wpis w Rejestrze Zastawów został dokonany w dniu 03 lutego 2016 roku pod numerem 2480595.

Reklama

Ustanowienie zastawu rejestrowego na wskazanych wyżej udziałach posiadanych przez Work Service S.A. zostało dokonane na podstawie Umowy zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w “IT Kontrakt” Sp. z o.o. ("Umowa”) zawartej w dniu 18 listopada 2015 r. pomiędzy Work Service S.A. jako zastawcą a BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Kredytodawcą 1” bądź "Agent”), Bank Millennium S.A. ("Kredytodawca 2”) i BANK ZACHODNI WBK S.A.,("Kredytodawca 3”) RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ("Kredytodawca 4”) zwanych dalej łącznie również: "Kredytodawcami”, jako zastawnikami oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia płatności kwot pieniężnych wynikających z Umowy Linii Kredytowej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym numer 43/2015 roku z dnia 19 listopada 2015 roku. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym wynosi 128.000.000 zł.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 277.500.000 zł na 8.418 udziałach, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 420.900,00 PLN, co stanowi 84,18 % wysokości kapitału zakładowego "IT Kontrakt” Sp. z o.o. Zastawione udziały dają 8.418 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "IT Kontrakt” Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 62.195.087,82 zł. Udziały te stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zastawnikami i osobami nimi zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą uznania wskazanych wyżej wskazanych aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. Jednocześnie wartość wymienionych wyżej zastawów przekracza równowartość wyrażonej w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu

Hubert Rozpędek – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-12Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu
2016-02-12Hubert RozpędekWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »