Reklama

PAGED (PGD): ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej

Raport bieżący nr 56/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 31 października 2014 r. do spółki Europa Systems SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie (zwanej dalej "Zastawcą”), będącej jednostką w 100% zależną od "Paged” S.A., wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 24 października 2014 r., dotyczące wpisu zastawu na składnikach majątkowych Zastawcy wraz z zaświadczeniem o dokonanym w dniu 24 października 2014 r. wpisie tego zastawu w Rejestrze Zastawów. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2420849.

Reklama

Zastaw został ustanowiony na mocy Umowy zastawu rejestrowego na aktywach Europa Systems SPV Sp. z o.o. zawartej w dniu 18 sierpnia 2014 r. pomiędzy Zastawcą a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej "Zastawnikiem”), w celu zabezpieczenia płatności kwot należnych Zastawnikowi od Zastawcy na podstawie umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2014 r. (w umowie kredytowej Zastawnik zgodził się udzielić Zastawcy kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 55.000.000 PLN na sfinansowanie nabycia udziałów w spółce Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki).

Zastaw rejestrowy dotyczy aktywów, przez co rozumie się zbiór wszystkich rzeczy ruchomych, praw majątkowych oraz przyszłych rzeczy ruchomych i przyszłych praw majątkowych, składających się na przedsiębiorstwo Zastawcy (w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., z wyłączeniem Wyłączonych Aktywów (zgodnie z definicją z umowy zastawniczej), położonych w Żabowie 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska, którego wartość na dzień 18 sierpnia 2014 r. wynosiła 5.000 PLN. Zastaw rejestrowy zabezpiecza zabezpieczone wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej kwocie 20.000.000 EUR.

Wartość ewidencyjna ww. aktywów w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 30 września 2014 r. r. wynosiła 109,5 mln PLN.

Pomiędzy "Paged” S.A. (lub Zastawcą) i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi "Paged” S.A. (lub Zastawcą) a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi Zastawnikiem, nie występują żadne powiązania.

Aktywa Zastawcy, będące przedmiotem zastawu, zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-31Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2014-10-31Sebastian KucińskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »