Reklama

INPOST (IPT): Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji InPost S.A.

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) (zwanego dalej "Rozporządzeniem”) Zarząd InPost S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży akcji:

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych: 16 września 2015 roku – 23 września 2015 roku.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych: 25 września 2015 roku – 29 września 2015 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji oferowanych przez akcjonariusza sprzedającego (Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) nastąpił w dniu 30 września 2015 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:

Ostateczna liczba akcji oferowanych wyniosła 4.854.360, w tym 846.988 akcji oferowanych w transzy inwestorom indywidualnym oraz 4.007.372 akcji oferowanych w transzy inwestorom instytucjonalnym.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Redukcja zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 24,94%.

W ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy łącznie na 1.128.422 akcji oferowanych.

Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 4.007.372 akcji oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

W ofercie publicznej przydzielono 4.854.360 akcji oferowanych, w tym:

• 846.988 akcji oferowanych przydzielono inwestorom indywidualnym,

• 4.007.372 akcji oferowanych przydzielono inwestorom instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były sprzedawane:

25,00 PLN za jedną akcję oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:

W ofercie publicznej zapis złożyło 3151 inwestorów, w tym:

• 3121 inwestorów indywidualnych,

• 30 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

W ofercie publicznej przydzielono 4.854.360 akcji oferowanych inwestorom, w tym:

• 3.097 inwestorom indywidualnym,

• 30 inwestorom instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie zostały zawarte umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 121.359.000 PLN (4.854.360 akcji oferowanych sprzedawanych po cenie 25,00 PLN za jedną akcję oferowaną).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-13Sebastian AniołPrezes Zarządu
2015-10-13Marcin PulchnyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »