Reklama

ZREMB (ZRE): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F2. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZBM "ZREMB- CHOJNICE” S.A. ("Emitent”) informuje, o zakończeniu subskrypcji 2 488 000 akcji serii F2 Emitenta przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie Oświadczenia Zarządu z dnia 16 maja 2013 r. (RB 20 /2013), w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego wynikające z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10b z dnia 07 lutego 2011 roku W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Spółki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F2:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art.431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 maja 2013r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 maja 2013r.,

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F2 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentówfinansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 2 Umów Objęcia Akcji zawartych w dniu 16 maja 2013r.,

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 2 488 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja,

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 488 000 akcji serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 488 000 sztuk akcji zwykłych serii F2.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii F2, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję,

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 2 Umowy objęcia Akcji serii F2.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 1 osobą fizyczną i 1 podmiotem posiadającym osobowość prawną w dniu 16 maja 2013r.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji serii F2.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę – 1 244 000,00 zł

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji Akcji serii F2 wyniosły 12.631,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty –12.631,00 zł netto (koszty podjęcia trzech aktów notarialnych Rep. A 2792/2013, Rep. A 2804/2013,Rep. A 637/2011oraz koszty doradztwa prawnego),

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zakwalifikowano jako rozliczenie międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F2 i wprowadzenia ich do obrotu zostaną uznane jako koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F2 objętą subskrypcją wynosi : 0,005zł


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Danuta Maria WruckWiceprezes Zarządu
2013-05-22Kazimierz Stanisław CemkaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »