Reklama

ARCUS (ARC): Zawarcie istotnej umowy dostawy drukarek i urządzeń drukujących.

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka zawarła umowę na dostawę drukarek i urządzeń drukujących ("Sprzęt”) na rzecz EGIDA IT SOLUTIONS z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”) ("Umowa”).

Reklama

Zgodnie z Umową Spółka dostarczy Sprzęt zgodnie ze specyfikacją za łączna cenę brutto 14.825.313 złotych ("Cena”). Cena będzie płatna jednorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz protokołu przekazania Sprzętu.

Ryzyko uszkodzenia lub utraty Sprzętu w czasie przewozu i rozładunku spoczywa na Spółce. Na dostarczony Sprzęt Spółka udzieliła gwarancji: (i) na okres 36 miesięcy oraz (ii) na okres 12 miesięcy na nośniki CD lub DVD, na których zostanie dostarczone oprogramowanie, licząc od daty podpisania protokołu przekazania Sprzętu.

W Umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego m.in. następujące kary umowne: (i) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub rozwiązania Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Spółki (w tym z powodu istnienia wad w dostarczanym Sprzęcie), w wysokości 10% Ceny, (ii) za opóźnienia w wykonaniu całości dostawy Sprzętu w wysokości 0,1 % Ceny za każdy dzień opóźnienia. Spółka wyraziła zgodę na potrącenie kar umownych z Ceną. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

W przypadku gdy oferta Zamawiającego nie zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania organizowanym przez RCZSiUT – postępowanie nr. 17/4/42/17 ("Przetarg”), Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy. Ponadto, Zamawiający może: (i) odstąpić od Umowy m.in. jeżeli Sprzęt posiada wady w ilości niemożliwej do zaakceptowania przez Zamawiającego, w szczególności jeżeli okaże się, że został dostarczony wadliwy Sprzęt w ilości większej niż 2%, (ii) odstąpić od Umowy, jeżeli wskutek opóźnień w realizacji Umowy całość Sprzętu nie zostanie dostarczona do dnia 20 stycznia 2017 r. z przyczyn leżących po stronie Spółki, (iii) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym m.in., jeżeli Spółka przerwała realizację Umowy i nie podejmuje współpracy po dwukrotnym pisemnym wezwaniu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Spółka wskazuje, że z uwagi na zadeklarowane przez Zamawiającego w ofercie złożonej w Przetargu terminy dostaw i ceny Sprzętu zamówienie u producenta Sprzętu powinno zostać złożone do dnia 29.12.2017 roku. Spółka będzie miała zagwarantowaną możliwość zwrotu do producenta zamówionego Sprzętu gdy Zamawiający skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku nie wybrania oferty Zamawiającego w Przetargu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-29Rafał CzeredysCzłonek Zarządu
2017-12-29Michał CzeredysPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »