Reklama

GIGROUP (GIG): zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy - raport 42

Raport bieżący nr 42/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent, Spółka lub Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 9 maja 2013r. Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A., Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. i Bankiem Millennium S.A. ( dalej: Kredytodawca) umowę Linii Kredytowej.

Przedmiotem umowy jest refinansowania całego istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Work Service (dalej: Grupa) oraz zapewnienia finansowania potrzeb bieżących Grupy (dalej: Umowa Linii Kredytowej”) o wartości 105.000.000,00 zł (sto pięć milionów złotych 00/100), udzielanej Work Service S.A. przez BNP Paribas Bank Polska SA, Polski Bank Przedsiębiorczości SA, Bank Millenium SA.

Reklama

Strony zawarły umowę na następujących warunkach:

a) Finansowanie będzie składać się z Kredytu Refinansowego w kwocie 36.000.000,00 (słownie: trzydzieści sześć milionów, 00/100) złotych oraz Kredytu Obrotowego w łącznej kwocie 69.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów, 00/100) złotych. Termin Spłaty został ustalony w odniesieniu do Kredytu Refinansowego , w 7 ratach kapitałowych, w następujący sposób:

24 maja 2013 PLN 2.000.000

25 listopada 2013 PLN 2.000.000

27 maja 2014 PLN 5.000.000

25 listopada 2014 PLN 5.000.000

26 maja 2015 PLN 5.500.000

25 listopada 2015 PLN 5.500.000

Dzień Ostatecznej Spłaty PLN 11.000.000

Termin Spłaty Kredytu Obrotowego został ustalony najpóźniej z upływem 3 lat od dnia zawarcia Umowy

b) Oprocentowanie stanowić będzie sumę następujących składników:

marży

stopy referencyjnej (w Transzy Nieodnawialnej A Stopa referencyjna wynosić będzie WIBOR 3M; W Transzy w Rachunkach Bieżących B stopa referencyjna wynosić będzie WIBOR 1M);

kosztów obowiązkowych

c) W przypadku Kredytu Refinansowego w kwocie 36.000.000,00 złotych:

- 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) złotych zostanie przeznaczone na refinansowanie obligacji zwykłych;

- 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) złotych zostanie przeznaczone na refinansowanie kredytu akwizycyjnego;

d) W przypadku Kredytu Obrotowego w kwocie 69.000.000,00 złotych, zostanie ona przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Emitenta;

e) Umowa przewiduje standardowe dla tego typu Umowy następujące zabezpieczenia, w tym w szczególności:

1. Umowy zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych,

2. Umowy przelewu praw z wierzytelności handlowych na zabezpieczenie, zawarte pomiędzy Kredytobiorcą, jako cedentem, oraz Kredytodawcami jako cesjonariuszem oraz między poręczycielami (spółki zależne Emitenta) a Kredytodawcami

3. Umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej Emitenta na zabezpieczenie

4. Umowy zastawu rejestrowego na aktywach Emitenta oraz Poręczycieli (spółki zależne Emitenta)

5. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółek zależnych

6. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w Kredytobiorcy zawarta pomiędzy Pine Bridge, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego.

7. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w Kredytobiorcy zawarta pomiędzy Prologics, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego.

8. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w Kredytobiorcy zawarta pomiędzy HMS Real Estate Lti Sp. z o.o. S.k.a, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego.

9. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w Kredytobiorcy zawarta pomiędzy HMS Best Management Lti Sp. z o.o. S.k.a, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego.

10. Umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w Kredytobiorcy zawarta pomiędzy HMS Best Plan Lti Sp. z o.o. S.k.a, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego.

11. Oświadczenie IT Kontrakt Sp. z o.o. w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości, złożone na rzecz Kredytodawców.

f) Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych

Umowa powyższa spełnia kryterium uznania umowę za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy:

Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu

Piotr Ambrozowicz – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2013-05-10Piotr AmbrozowiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »