Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 03 stycznia 2018 roku, powziął informację, iż w okresie od 02 lutego 2017 roku do dnia 03 stycznia 2018 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 3.387.333,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym w dniu 3 stycznia 2018 roku, pomiędzy Emitentem a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający), której przedmiotem jest obsługa serwisowa stacji gazowych eksploatowanych w PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Reklama

Emitent zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy do ostatniego dnia 36 miesiąca po dniu zawarcia umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 878.200 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu każdej z prac serwisowych odrębnie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu takiej pracy,

- za rozwiązanie umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu dokumentacji techniczno-ruchowej – w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych każdej ze stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 54.009,30 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć 30/100).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółkę TESGAS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-01-03Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »