Reklama

INPOST (IPT): Zawarcie umów znaczących przez jednostkę zależną Emitenta – kontynuacja współpracy - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd InPost S.A. (dalej "Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. spółka zależna Emitenta Polska Grupa Pocztowa S.A. (dalej: PGP lub Wykonawca) zawarła dwie umowy znaczące, które zostały opisane poniżej.

A.Umowa świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego (dalej: Umowa 1) zawarta ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie (dalej: Zamawiający 1). Na mocy Umowy 1 Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług pocztowych od dnia, w którym zostanie zakończona wcześniej obowiązująca umowa tj. umowa z dnia 18 grudnia 2013 r. opisana w pkt 12.14.2 prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego w dniu 11 września 2015 r., w związku z wykorzystaniem kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia lub od dnia 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) do dnia 29 lutego 2016 r. lub do dnia przekroczenia kwoty wynagrodzenia brutto, o której poniżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Strony ustaliły wynagrodzenie, które nie przekroczy w całym okresie obowiązywania Umowy 1 łącznej wysokości umownej kwoty 50.081.395,39 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 39/100), przy czym wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły wykonania Umowy 1 będzie nie mniejsze niż 50% łącznej wysokości umownej kwoty brutto. W Umowie 1 zastrzeżono karę umowną w wysokości 5% ustalonego wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia przez Zamawiającego 1 od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy 1. Zgodnie z postanowieniami umowy 1 Zamawiający 1 oraz jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Umowa 1 nie zawiera postanowień, w tym specyficznych warunków, które odbiegałyby od postanowień powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Umowa 1 nie została zawarta pod warunkiem natomiast zawarta została z zastrzeżeniem terminu początkowego i końcowego wskazanych powyżej. Umowa 1 została uznana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

B.Umowa świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (dalej: Umowa 2) zawarta ze Skarbem Państwa – Prokuratorem Generalnym (dalej: Zamawiający 2). Na mocy Umowy 2 Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług pocztowych od dnia, w którym zostanie zakończona wcześniej obowiązująca umowa tj. umowa z dnia 18 grudnia 2013 r. opisana w pkt 12.14.1 prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego w dniu 11 września 2015 r., w związku z wykorzystaniem kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia lub od dnia 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) do dnia 31 grudnia 2016 r. lub do dnia przekroczenia kwoty wynagrodzenia brutto, o której poniżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Strony ustaliły wynagrodzenie, które nie przekroczy w całym okresie obowiązywania Umowy 2 łącznej wysokości umownej kwoty 15.790.671,24 zł brutto (słownie: piętnaście milinów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 24/100). W Umowie 2 zastrzeżono karę umowną w wysokości 5% ustalonego wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia przez Zamawiającego 2 od umowy 2 z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy 2. Zgodnie z postanowieniami umowy 2 Zamawiający 2 oraz powszechne jednostki organizacyjne prokuratury mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Zamawiający 2 uprawniony jest do odstąpienia od Umowy 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku konieczności podpisania umowy przez jednostki prokuratury, które brały udział w przetargu na przesyłki pocztowe organizowanym przez Centrum Usług Wspólnych. Umowa 2 nie zawiera postanowień, w tym specyficznych warunków, które odbiegałyby od postanowień powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Umowa 2 nie została zawarta pod warunkiem natomiast zawarta została z zastrzeżeniem terminu początkowego i końcowego wskazanych powyżej. Umowa 2 została uznana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje, że Umowa 1 oraz Umowa 2 zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 tej ustawy jako zamówienie uzupełaniające dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” (ZP-14/2013).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-28Sebastian AniołPrezes Zarządu
2015-11-28Marcin PulchnyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »