Reklama

POZBUD (POZ): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21.06.2010 zawarł umowę znaczącą z VIRKE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POZBUD T&R S.A. budowy budynków mieszkalnych numer 1 i 3 znajdujących się w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 10.046.000,00 złotych netto, przy czym :

a) za budynek nr 1 - wynagrodzenie netto w kwocie 6.979.000 złotych

b) za budynek nr 3 - wynagrodzenie netto w kwocie 2.800.000 złotych

c) za roboty drogowe - wynagrodzenie netto w kwocie 267.000,00 złotych.

Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na :

a) 31.05.2011 r. dla budynku nr 1

b) 15.10.2010 r. dla budynku nr 3

c) 31.05.2011 r. zakończenie robót drogowych.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Inwestorowi (VIRKE Sp. z o.o.) następujących kar umownych:

- za nieterminowe oddanie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na odbiór

- za nie usunięcie lub opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych na odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady oraz na odbiorze pogwarancyjnym -w wysokości 2.000 złotych za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Strony zastrzegły sobie również prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej straty, z tytułów dla których umowa nie przewiduje kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż łączna jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

W celu realizacji opisanej umowy POZBUD T&R S.A. zawarł umowę konsorcjum z firmą BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane z siedzibą w Suchym Lesie oraz z firmą ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Emitent jako Lider konsorcjum zapewni produkcję i montaż stolarki otworowej o łącznej wartości netto 723.425,00 zł. BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane jako Partner konsorcjum wykona pozostałe roboty budowlane związane z wykonaniem zadania, a firma ALUSTA S.A. , jako Partner konsorcjum wykona roboty drogowe.
Agnieszka Lachor - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: budowlane | konsorcjum | Poznań | zarobki | Raport bieżący | roboty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »