Reklama

VOXEL (VOX): Zawarcie umowy znaczącej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwustronnie podpisaną w dniu 30 stycznia 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę od niego zależną tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej łącznie: "Kredytobiorcy”) umowę o limit wierzytelności nr: CRD/L/51383/17 ("Umowa”) zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Reklama

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Kredytobiorcom limitu wierzytelności (zwanego dalej "Limitem”). Górna kwota Limitu wynosi 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Limit zostaje udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu, który został ustalony na dzień 14 marca 2022roku (i jest różny dla poszczególnych produktów). W ramach przyznanego Limitu Kredytobiorcom udostępnione zostaną następujące formy wykorzystania limitu:

(i)kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), do wykorzystania przez obu Kredytobiorców oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 14 marca 2019 roku

(ii)kredyt rewolwingowy do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie wyłącznie kontraktów zawartych przez ALTERIS S.A. oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 30 sierpnia 2019 roku,

(iii)kredyt rewolwingowy do kwoty 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych), który jest związany z zawartą umową faktoringu odwrotnego, do wykorzystania przez obu Kredytobiorców oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 16 września 2019 roku

(iv)obsługa faktoringu,

(v) gwarancje bankowe w PLN i/lub USD, i/lub EUR, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), dostępne wyłącznie dla ALTERIS S.A. oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 14 marca 2022 roku

Celem limitu jest finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców, z zastrzeżeniem że kredyt rewolwingowy do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) oraz gwarancje bankowe są dostępne wyłącznie dla ALTERIS S.A.. Kredyt zostanie wykorzystany celem spłacenia istniejącego zadłużenia Kredytobiorców w mBank S.A. tytułem umowy kredytu (umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa” z dnia 19 lutego 2016 roku).

Zabezpieczeniem spłaty Limitu są:

(i)pełnomocnictwa do Rachunków bieżących i innych rachunków Kredytobiorców w Banku,

(ii)weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi Kredytobiorców,

(iii)cesja potwierdzona należności istniejących i przyszłych z kontraktów zawartych przez Emitenta z wojewódzkimi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,

(iv)cesja cicha należności istniejących i przyszłych od wybranego dłużnika na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy Emitenta a wybranym podmiotem komercyjnym

(v)zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Emitenta

(vi)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. zastawu z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Jarosław Furdal Grzegorz RutkowskiPrezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJarosław Furdal Grzegorz Rutkowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »