Reklama

MISPOL (MIP): Zawarcie umowy znaczącej przez MISPOL S.A. z "PIOTR I PAWEŁ" S.A. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2012 r. wpłynęła do spółki podpisana przez obie strony (w trybie korespondencyjnym) Umowa o współpracy (dalej "Umowa") z dnia 2 lipca 2012 r. pomiędzy MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "MISPOL"), a "Piotr i Paweł" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "PIOTR I PAWEŁ").

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Reklama

Przedmiotem w/w Umowy jest sprzedaż produktów z oferty MISPOL pod marką własną PIOTR I PAWEŁ.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi około 12 mln zł.

Na podstawie w/w Umowy PIOTR I PAWEŁ przysługuje prawo naliczenia kar umownych, których wysokość w ocenie Emitenta nie przekroczy wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski.

Najważniejsze postanowienia w zakresie odpowiedzialności stron z tytułu niewłaściwego wykonania ww. Umowy są następujące:

1. jeżeli MISPOL wykorzysta znaki towarowe należące do PIOTR I PAWEŁ niezgodnie z postanowieniami Umowy, na żądanie PIOTR I PAWEŁ zapłaci mu karę umowną w wysokości 100.000,- zł za każdy przypadek takiego udokumentowanego naruszenia;

2. brak realizacji dostawy lub realizacja dostawy na poziomie niższym od złożonego zamówienia, upoważnia PIOTR I PAWEŁ do żądania zapłaty przez MISPOL kary umownej:

a) w przypadku opóźnienia MISPOL w realizacji dostawy produktów lub niepełnej dostawy ilościowej (poniżej 95%) MISPOL zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz PIOTR I PAWEŁ na jego żądanie kary umownej w wysokości odpowiadającej 5% wartości netto dostawy, której realizacja została opóźniona,

b) w przypadku braku realizacji dostawy produktów, MISPOL zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PIOTR I PAWEŁ, na jego żądanie kary umownej w wysokości odpowiadającej 15% wartości netto dostawy, która miała być realizowana,

c) w przypadku kiedy opóźnienia lub brak realizacji dostawy produktów dotyczy zamówień promocyjnych (produkt został umieszczony w gazetce), MISPOL zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz PIOTR I PAWEŁ, na jego żądanie, kary umownej w wysokości odpowiadającej do 50% wartości netto dostawy opóźnionej lub niezrealizowanej.

Na podstawie w/w Umowy PIOTR I PAWEŁ przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych opisanych powyżej.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych MISPOL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Petras Jašinskas - Prezes Zarządu
Bartłomiej Kowalczyk - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »