Reklama

CFI (CFI): Zawarcie znaczącej umowy - kontraktu budowlanego - raport 28

Raport bieżący nr 28/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2011 r. Emitent zawarł z Archicom Realizacja Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontrakt budowlany, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową we Wrocławiu. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent, jako Wykonawca, uprawiony jest do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 21.907.500,00 zł netto. Emitent uprawniony jest wystąpić do Zamawiającego o gwarancję zapłaty, o której mowa w ustawie

Reklama

o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane. Emitent ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność kontraktową w formie kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania inwestycji, w następujących wysokościach: a) za zwłokę w zakończeniu poszczególnych Elementów Kluczowych robót ujętych w harmonogramie prac - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto elementu kluczowego robót, za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w zakończeniu robót potwierdzonych I Odbiorem - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki; c) za zwłokę w zakończeniu robót potwierdzonych II Odbiorem - w wysokości stanowiącej iloczyn lokali, które nie zostały ukończone, zgodnie z postanowieniami umowy oraz kwoty 600 zł, za każdy dzień zwłoki; d) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki oraz 3000 zł (jednorazowo) w przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w terminie umownym lub przedłużenia terminu usunięcia usterek o więcej niż 10 dni roboczych. Termin zakończenia prac budowlanych określony został na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Pozostałe postanowienia kontraktu budowlanego nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Jarosław Ślipek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »