Reklama

WORKSERV (WSE): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. - raport 113

Raport bieżący nr 113/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. IT Kontrakt sp. z o.o. (dalej: Spółka) spółka zależna od Emitenta w 84,18%, zawarła ze swoją spółką bezpośrednio zależną od niej, tj. ITK Cyprus LTD z siedzibą w Nikozji (Cypr), umowę, na mocy której Spółka nabyła posiadane przez ITK Cyprus LTD prawa własności intelektualnej (dalej: "Prawa IP”) w postaci:

Reklama

(i) prawa ochronnego do znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), tj.:

• IT Kontrakt

oraz

(ii) ) praw do oprogramowania i programu komputerowego ("CRM”) i know-how operacyjnego oraz Skill Testu i firmowego intranetu.

Zgodnie z umową, w związku z tym, że:

(i) ITK Cyprus LTD jest zobowiązane wypłacić Spółce dywidendę w wysokości 3 148 910,76 euro (równowartość 13583771,24 złotych),

(ii) ITK Cyprus LTD jest obowiązane wypłacić Spółce kwotę 5 164 397,80 euro (równowartość 22 278 179,23 złote) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego ITK Cyprus LTD,

(iii) ITK Cyprus LTD przysługuje wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w łącznej wysokości 1 917 023,14 euro (równowartość 8 269 654, 42 złote) [dalej: "Wierzytelności”],

(iv) ITK Cyprus LTD posiada Prawa IP o łącznej wartości 6 396 285,42 euro (równowartość 2 759 2296,04 złotych),

na zaspokojenie roszczeń Spółki z tytułu wypłaty powyższych kwot należnych Spółce od ITK Cyprus LTD w łącznej wysokości 8 313 308,56 euro (równowartość 35 861 950,47 złotych), ITK Cyprus LTD dokonuje przeniesienia na rzecz Spółki Praw IP oraz Wierzytelności.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani innych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Prawem właściwym dla przedmiotowej umowy jest prawo polskie.

W dniu zawarcia ww. umowy, doszło jednocześnie do nabycia przez Spółkę i zbycia przez ITK Cyprus LTD Praw IP oraz Wierzytelności jako aktywów o znacznej wartości w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Wartość ewidencyjna Praw IP oraz Wierzytelności w księgach rachunkowych ITK Cyprus LTD wyniosła kwotę 5 789 729,39 euro (równowartość: 24 953 733,67 złote), natomiast w księgach rachunkowych Spółki – 9 043 075,86 złotych.

Nabycie przez Spółkę Praw IP oraz Wierzytelności nastąpiło w drodze kompensaty ich wartości z wartością wierzytelności Spółki wobec ITK Cyprus LTD wobec Spółki z tych tytułów.

Ww. umowa stanowi umowę zawartą przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwagi na fakt, że ITK Cyprus LTD jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Spółki, która posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ITK Cyprus LTD.

Pomiędzy Spółką i Emitentem oraz członkami jej Zarządu a ITK Cyprus LTD i osobami zarządzającymi ITK Cyprus LTD występuje powiązanie , ponieważ prokurent Spółki oraz członek Zarządu Emitenta pełni funkcję Dyrektorów ITK Cyprus LTD

Ww. umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki zależnej od Emitenta. Aktywa, których zbycie i nabycie nastąpiło na podstawie tej umowy zostały uznane za aktywa o znacznej wartości również ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »