CFI (CFI): Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta - raport 24

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku, spółka zależna od Emitenta tj. "Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (CFI) zawarła umowę kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt do kwoty 27 900 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych, 00/100), w celu finansowania działalności gospodarczej CFI.

Reklama

Kredyt ma zostać wykorzystany przez CFI w określonych umową transzach miesięcznych do dnia 31.01.2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie Kredytu następować będzie w ciężar Rachunku Kredytowego, poprzez realizację przez Bank Dyspozycji Kredytobiorcy w kwotach miesięcznych, do wysokości przypadającego na dany miesiąc zapotrzebowania oraz po rozliczeniu wydatkowania wcześniej wypłaconej transzy na określony w umowie kredytowej cel, jakim jest finansowanie działalności gospodarczej CFI.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

W/w umowa kredytowa przewiduje karencję w spłacie kapitału, która została ustalona do dnia 27.02.2021 roku. Podczas karencji w spłacie kapitału, spłacie podlegają wyłącznie odsetki.

Spłata kapitału będzie natomiast następowała począwszy od dnia 31.03.2021 roku, w 18 miesięcznych ratach, trzy pierwsze po 100 000,00 zł, trzy kolejne po 200 000,00 zł, trzy kolejne po 250 000,00 zł, pięć kolejnych po 300 000,00 zł, oraz ostatnia obejmująca pozostałą część kredytu, płatna do dnia 31.08.2022 roku.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

1. Pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Bieżącym i na rachunkach CFI w Banku.

2. Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku (umowa zawierająca klauzulę kompensacyjną),

3. Weksel in blanco z wystawienia CFI wraz z deklaracją wekslową.

4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji CFI w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

5. Hipoteka – wpis na pierwszym miejscu – do kwoty 41 850 000,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 91-99, objętej księgą wieczystą numer LD1M/00142047/2, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste CFI oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, stanowiącą własność CFI.

6. Nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, Gwarancja PLG FGB Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 22 320 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 0/100), z terminem obowiązywania do dnia 30.11.2022 roku, udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, zgodnie z postanowieniami Umowy nr 6/PLG-FGP/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, zawartej pomiędzy BGK a Bankiem wraz z późniejszymi zmianami.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy kredytowej, w tym przewidziane tą umową konwenanty, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Zawarcie wskazanej umowy kredytowej z Bankiem przez CFI ma na celu złagodzenie wpływów skutków gospodarczych pandemii COVID -19 na sytuację finansową CFI, jako podmiotu działającego na rynku usług hotelowych oraz gastronomicznych, w tym poprawę płynnościową z tym związaną.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Joanna Feder-KawczyńskaPrezes ZarząduJoanna Feder-Kawczyńska

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »