Reklama

ZAMET (ZMT): Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 5) w związku z §38 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2012r. akcjonariusz Spółki - TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, dostarczył Emitentowi zgłoszenie projektu uchwały do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 czerwca 2012r. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały nr 7, dotyczy podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki. Zgodnie z pismem akcjonariusza, zgłoszenie projektu uchwały ma na celu dostosowanie brzmienia przedmiotowej uchwały do dyspozycji art. 396 kodeksu spółek handlowych, w zakresie wymaganej minimalnej wysokości kapitału zapasowego w spółce akcyjnej.

Reklama

Treść zgłoszonego projektu uchwały:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A.

z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

1.Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 17.231.825,32 zł, (słownie: siedemnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 32/100), powiększony o część zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009, w wysokości 102.174,68 zł (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 68/100) na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 17.334.000.00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100), tj. 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję.

2.Wypłata dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2009, w kwocie 102.174,68 zł (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 68/100), o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez pomniejszenie o ww. kwotę kapitału zapasowego Spółki, w jego części powstałej z zysku Spółki, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

3.Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).

4.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 2012 roku.

5.Dywidenda zostanie wypłacona, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie w razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z powyższym projektem, zarząd Emitenta deklaruje, że po zakończeniu II kwartału 2012 roku, podejmie działania mające na celu wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości co najmniej 5 groszy na jedną akcję, tak aby co najmniej utrzymać deklarowany w raporcie bieżącym nr 10/2012 (projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie) poziom dywidendy, tj. 23 grosze na jedną akcję.

Ewentualna wypłata zaliczki na poczet dywidendy nie wpłynie w latach kolejnych na realizację deklarowanej przez Zarząd polityki dywidendowej, przewidującej przeznaczanie co najmniej 50% osiągniętego zysku na wypłatę dywidendy.

Zarząd Emitenta wyjaśnia także, że pierwotnie planowana wypłata dywidendy nie jest możliwa ze względu na negatywną interpretację możliwości wypłaty kapitałów powstałych w wyniku umorzenia akcji w latach wcześniejszych.
Jan Szymik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »